Fagstoff

Språk, kjønn og ungdom

Publisert: 25.01.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Kjærester

Jenter og gutter, kvinner og menn, bruker ikke språket på samme måte.

_____________________________________________________________________________

I artikkelen ”Kvinner tier” peker språkforskeren Helene Uri1 på noen forskjeller mellom kjønn og språk. I en samtale vil kvinner og menn ha ulike mål. Kvinner er mer opptatt av likhet og fellesskap, og vil i en samtale søke å bekrefte dette. Menn er derimot mer opptatt av å framheve seg selv og å styrke sin posisjon. I en samtale vil menn derfor være mer i en maktkamp med sine samtalepartnere.

På do: Mange jenter bruker lang tid på toalettet. Her får de delt sine hemmeligheter. 

Kvinner bruker gjerne flere småord enn menn, som jo, vel, nok, altså, på en måte, for å ta flere forbehold i en samtale, mens en mann vil si sånn er det. Her finnes det ulike forklaringer. Noen vil si at kvinner er mer usikre, men vi kan også si at kvinner uttrykker seg mer nyansert og gir rom for ulike tolkninger. Ordet skravlekjerring er velkjent, men flere undersøkelser har vist at menn snakker mer enn kvinner.

Når det gjelder ungdomsspråk, er ungdommenes gruppetilhørighet viktigere enn kjønn. Er du soss, råner eller kulturorientert ungdom, har det mer å si for språket ditt enn om du er gutt eller jente. Men alder er også en viktig faktor, og begrepet ”ungdomsspråk” forteller oss at det er forskjell på språket til unge og eldre.

Hvordan prater ungdommene i forhold til deg?

Det interessante med ungdomsspråket er at det har noen fellestrekk uavhengig av geografi og sosial klasse, nettopp fordi ungdom er i en fase av livet der de er i opposisjon til foreldregenerasjonen. Vi skal se nærmere på noen kjennetegn ved dette språket.

Relatert innhold