Fagstoff

Behandling av injeksjonsvann

Publisert: 03.11.2015, Oppdatert: 26.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sentralt i emnet:

  • Vanninjeksjon
  • Trykkstøtte til produserende formasjon
  • Sjøvann
  • Rensing

Injeksjonsbrønn. Illustrasjon.   

Vann injiseres i nærområdet til reservoaret for å opprettholde trykket i den produserende formasjonen.

Injeksjonsvann

Vann må vanligvis renses før det injiseres. Injeksjonsvann prosesseres i et eget renseanlegg før det pumpes inn i brønnen. Injeksjonsvann kan være sjøvann, produsert vann og vann fra et vannreservoar. På norsk sokkel bruker man vanligvis sjøvann. Vannet som skal brukes til injeksjon, kan inneholde en del uønskede komponenter som må fjernes før injeksjon: partikler i løsning, korrosive og saltavleirende stoffer og mikrober.

Partikler i løsning, som for eksempel organisk materiale i sjøvann, er uheldig da de kan føre til plugging av formasjonen og redusere injeksjonsevnen. Korrosive stoffer er ulike gasser som blandet i vann gir korrosjon: oksygen (O2), karbondioksid (CO2) og hydrogensulfid (H2S).

Sjøvann er mettet med oksygen. Vann fra et vannreservoar og produsert vann kan inneholde CO2 og H2S. Disse gassene vil føre til korrosjon i injeksjonsbrønnen og overflateutstyret.

Saltavleirende komponenter er ioner i vannet som danner saltavleiringer (scale) i injektoren eller i reservoaret.

Mikrober er spesielle bakterier som kan introdusere et surt miljø i reservoaret eller fremme slimvekst som kan resultere i plugging av filter.

 

Behandling av injeksjonsvann

I et renseanlegg for injeksjonsvann fjernes partikler og oksygen, og vannet behandles med kjemikalier. Injeksjonsvannet testes jevnlig for å sjekke at vannet møter de satte kravene.

Injeksjonsvannet blir først grovfiltrert for fjerning av partikler større enn 80 μm (mikrometer) og deretter finfiltrert for fjerning av partikler helt ned til 2−5 μm. I enkelte tilfeller blir injeksjonsvannet kun grovfiltrert. Ved grovfiltrering benyttes vanligvis ett filter, mens finfiltrering gjøres av patronfiltre.

Filterunit 

Sjøvann tilsettes klor ved inntaket og behandles eventuelt med biocid for å forhindre avleiring av biologisk materiale i prosessutstyr og injeksjonsbrønn. Oksygen fjernes fra sjøvannet ved å senke trykket slik at damptrykket til oksygen blir lavere enn vannets damptrykk, noe som resulterer i at oksygen kommer ut av løsning. Det benyttes ofte en vakuum-avgasser for dette. I tillegg bruker man kjemikalier for å fjerne oksygen fra vannet.

Vann fra vannreservoarer og produsert vann inneholder ikke O2. I de tilfeller hvor vanninjeksjon er basert på reservoarvann, behøves følgelig ikke oksygenfjerning.

Injeksjonsvann behandling. Illustrasjon.  

Oljedirektoratet: Produsert vann 

Oljedirektoratet: Injeksjon av produsert vann