Skip to content

NDLA film

Læringsstier

I læringsstiene får du mulighet til å gå i dybden i filmens verden. Her er læringsmål, filmer og filmklipp, teori, oppgaver og refleksjon over egen læring satt sammen steg for steg.

Learning content

Læringsstier

Learning Path

Subject Material

Tasks and Activites

Assessment Resources

External resources

You are here