Skip to content

NDLA film

    Læringsstier

    I læringsstiene får du mulighet til å gå i dybden i filmens verden. Her er læringsmål, filmer og filmklipp, teori, oppgaver og refleksjon over egen læring satt sammen steg for steg.

    Learning content

    Læringsstier