Skip to content

Career in Healthcare, Childhood and Youth Development (HS-HSF vg1)

Profesjonell yrkesutøvelse

Som fagarbeider innen helse- og oppveksttjenestene må du vite hva som forventes og kreves av en profesjonell yrkesutøver. Kunnskaper om velferdsteknologi, etiske retningslinjer og gjeldende regelverk er nødvendig. Du trenger også innsikt i andre yrker og å kunne samarbeide på tvers av yrkesgrupper.

Yrkene innen helse- og oppvekstfag

I helse- og oppveksttjenestene er det mange yrkesgrupper som til sammen har bred kompetanse. Etter Vg1 helse- og oppvekstfag kan du velge mellom ulike yrkesfag med læretid som fører fram til fagbrev, eller yrkesutdanninger der du søker om autorisasjon etter tre år på skole.

Learning content

Yrkene innen helse- og oppvekstfag