Skip to content

Subject Material

Barne- og ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeideren bruker varierte pedagogiske metoder i arbeidet med barn og unge. I denne filmen møter du en barne- og ungdomsarbeider som forteller om utdanningsløpet, ulike arbeidssteder og personlige egenskaper som trengs i yrket.

Barne- og ungdomsarbeideren arbeider med barn og unge med ulike behov for tilrettelegging tilpasset alder og funksjonsnivå. Du må samarbeide med annet pedagogisk personell, og i tillegg må du kunne samarbeide med barn, unge og deres foresatte. Aktuelle arbeidssteder for en barne- og ungdomsarbeider kan være barnehage, skole, skolefritidsordning, fritidsklubb og boligtjeneste.

Utfordringer til deg

Se filmen og bruk lenkene under til å svare på disse spørsmålene.

  1. Hvordan er det ordinære utdanningsløpet for å bli barne- og ungdomsarbeider?
  2. Hvilke egenskaper er nødvendige i dette yrket?
  3. Hva er vanlige arbeidsoppgaver for en barne- og ungdomsarbeider?
  4. Hvilke mulige arbeidssteder kan du finne for en barne- og ungdomsarbeider?
  5. Hvorfor er det viktig å tenke på ergonomi i jobben som barne- og ungdomsarbeider?

Related content

CC BY-NC-SAWritten by: Vigdis Haugan.
Last revised date 02/13/2020

Learning content

Yrkene innen helse- og oppvekstfag