Hopp til innhold

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Bærekraftig utviklingChevronRight
 4. Økologi – samspillet i naturenChevronRight
 5. Øvingsoppgaver - Repetisjon om økologiChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Øvingsoppgaver - Repetisjon om økologi

Etter ungdomsskolen skal du kunne gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom dem. Disse oppgavene er en hjelp til å gjenoppfriske denne kunnskapen.

Tegning, plansje med oversikt over arter i havet.
Økosystem – næringsnett

Økosystem - næringskjeder - næringsnett - kretsløp

 1. Hva er et økosystem?
 2. Hvilke deler finner vi alltid i et økosystem?
 3. Hvilke biotiske faktorer (levende deler) finner vi i økosystemene?
 4. Nevn 5 abiotiske faktorer (ikke levende deler) som påvirker livet i et myrtjern.
 5. Prøv å finne 4 abiotiske faktorer som kan påvirke hvilke planter som kan leve i torvlaget på ei myr.
 6. Planter kalles produsenter og dyr kalles konsumenter. Hvorfor?
 7. Hva menes med den økologiske nisje til en art?
 8. Forklar hva som menes med en næringskjede.
 9. Gjennomfør den interaktive oppgaven om antarktisk næringsnett dersom du ikke har gjort det tidligere.
  La oss tenke oss at noen av organismene i næringsnettet forsvinner. Hva vil det bety for hele systemet?
  1. Hva tror du ville skje hvis spekkhoggeren ble utryddet?
  2. Hva ville skje hvis fiskebestanden ble overbeskattet (gjennom fiske), slik at fisk ikke lenger var en del av næringsnettet?
  3. Hva ville skje hvis algene forsvant?
  4. Hvilket scenario ville berøre flest organismer?
 10. Vi sier at stoffene går i et åpent kretsløp mens energien går i et lukket kretsløp. Hva er forskjellen?

Læringsressurser

Økologi – samspillet i naturen