Hopp til innhold

Oppgave

Øvingsoppgaver om økologi

Oppgaver om økosystem, næringkjeder, næringsnett og kretsløp.

Tegning, plansje med oversikt over arter i havet.

Økosystem - næringskjeder - næringsnett - kretsløp

 1. Hva er et økosystem?
 2. Hvilke deler finner vi alltid i et økosystem?
 3. Hvilke biotiske faktorer (levende deler) finner vi i økosystemene?
 4. Nevn 5 abiotiske faktorer (ikke levende deler) som påvirker livet i et myrtjern.
 5. Prøv å finne 4 abiotiske faktorer som kan påvirke hvilke planter som kan leve i torvlaget på ei myr.
 6. Planter kalles produsenter og dyr kalles konsumenter. Hvorfor?
 7. Hva menes med den økologiske nisje til en art?
 8. Forklar hva som menes med en næringskjede.
 9. Gjennomfør den interaktive oppgaven om antarktisk næringsnett dersom du ikke har gjort det tidligere.
  La oss tenke oss at noen av organismene i næringsnettet forsvinner. Hva vil det bety for hele systemet?
  1. Hva tror du ville skje hvis spekkhoggeren ble utryddet?
  2. Hva ville skje hvis fiskebestanden ble overbeskattet (gjennom fiske), slik at fisk ikke lenger var en del av næringsnettet?
  3. Hva ville skje hvis algene forsvant?
  4. Hvilket scenario ville berøre flest organismer?
 10. Vi sier at stoffene går i et lukket kretsløp mens energien går i et åpent kretsløp. Hva er forskjellen?
Sist faglig oppdatert 15.05.2018
Skrevet av Einar Berg og Svein Gunnar Råen
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Økologi og kretsløp

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter