Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Synspunkter på det gode liv

Hva er et godt liv? Musikeren Andreas Sandnes, kunstneren og forfatteren Ari Behn og filosofen May Thorseth ser spørsmålet fra ulike synsvinkler. Se filmen, og ta stilling til ulike synspunkter.

Diskusjonsoppgaver til filmen

 1. Musikeren Andreas Sandnes sier i begynnelsen av filmen at for ham handler det gode liv om å oppleve mestringsfølelse. Diskuter:
  • Er mestring nødvendig for at man skal oppleve å ha et godt liv?
  • Og hva innebærer i så fall mestring?
 2. Aristoteles og Platon mente at det gode liv var knyttet til det å utvikle dydder, ferdigheter som gjør at du kan leve et godt liv, eller det å strekke seg etter noen ideer om et godt liv. Sofistene mente at det gode liv handlet om å få tilfredsstilt flest mulig lyster.
  • Kjenner du igjen noen av disse synspunktene fra dagens syn på «det gode liv»?
 3. Ari Behn omtaler det gode liv som det å fullføre sitt eget potensial.
  • Diskuter denne påstanden: Lykke innebærer å få fullført sitt eget potensial.
 4. May Thorseth er kritisk til utsagnet om at det er «bedre å være fattig og lykkelig enn rik og ulykkelig», ettersom hun mener disse begrepene ikke nødvendigvis henger sammen.
  • Diskuter: Er materiell velstand viktig for å kunne ha et godt liv?
 5. Behn snakker om møtet med andre mennesker som sentralt for å kunne ha et godt liv.
  • Hvor viktig mener du møtet med / samvær med andre mennesker er for at man skal ha et godt liv?
 6. På ulike måter kommer det fram synspunkter i filmen om at man for å ha et godt liv må være tro mot seg selv, realisere sitt fulle potensial og oppleve mestring.
  • Kan en slik tankegang gå ut over de sosiale sidene ved et godt liv?
  • Bør man alltid streve etter å nå drømmene sine?
 7. Hva er viktigst for å kunne ha et godt liv: Oppleve mestring, tilfredsstille lyster, realisere sitt fulle potensial, samvær med andre eller materiell velstand? Ranger individuelt og diskuter i klassen etterpå.
CC BY-SASkrevet av Heidi Mobekk Solbakken.
Sist faglig oppdatert 27.05.2022

Læringsressurser

Det gode liv