Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Læringsmål

CC BY

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • ha utforska historien til samene og samenes språk
  • kjenne til utbredelsen av samiske språk i Norge i dag
  • kunne gjøre rede for fornorskingspolitikken og de språklige rettighetene samene har som urfolk
  • ha reflektert over hvilken rolle morsmålet har for identiteten til mennesker