Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Samiske gåter

CC BY

Hva vet du om samer og det samiske språket?

Oppgaver og aktiviteter

Samiske gåter

Hva vet du om samer? Diskuter noen påstander om samer og samisk. Svarene finner du ved å utforske den historiske bakgrunnen til verdens nordligste urfolk.

Dere bør sitte i grupper på tre–seks personer når dere diskuterer oppgavene under.

Del 1 – forkunnskaper

Hva vet dere om samene, deres historie og det samiske språket? Diskuter på gruppa. En av dere skriver ned svarene. Bruk gjerne spørsmålene under som utgangspunkt for diskusjonen.

  • Hvor bor samer?
  • Snakker alle samer samme språk?
  • Hvor lenge har samene bodd i Norge?
  • Har samene sine egne styringsorganer?

Del 2 – Ta stilling til påstander

Jobb først en og en. Les påstandene under og skriv ned det du tror er riktig svar på påstanden. Begrunn svaret ditt. Om du har svart nei, prøv å komme med et annet forslag.

  • Det norske og det samiske språket er nært beslektet.
  • Nordmenn og samer har likt opphav.
  • Samene kom til Norge for cirka 2000 år siden.
  • Forskere finner ut av spørsmålene over ved å lese bøker.

Diskuter påstandene i grupper. Klarer dere å bli enige om hva som er riktig svar?

Del 3 – Finn svar ved å bruke digitale kilder

Er dere ikke helt sikre på svaret på noen av spørsmålene og påstandene over, kan dere ikke sitte i uvisse. Det er på tide å ty til orakelet, nemlig Internett.

En på gruppa bør lage et tankekart digitalt eller på ark. Dere kan lage selv, eller fylle ut tankekartet "Samiske gåter" under.

NB! Det er ikke sikkert dere finner et sikkert svar på alle påstandene. Da er det svært viktig at dere skriver nettopp dette. For eksempel kan dere skrive: "Forskerne er usikre på dette, men en teori er at..."

I tillegg til at dere skriver ned svaret på påstandene, bør dere også oppgi kilden der dere fant svaret.

Filer

For å hjelpe dere på vei, har vi lagt ved noen gode kilder under:

Kilde 1: NRK-programmet Norske røter handler om den fjerne fortida i Norge. Dersom du ser programmet fra cirka 29 minutter og ut programmet, vil du finne mange interessante svar på spørsmålene om samisk språk, nordmenns og samers genetiske opphav og historie.

Kilde 2: NRK Sapmi har intervjuet en forsker ved universitet i Tromsø om samisk historie og språk: Samefolket har ulik opprinnelse.

Kilde 3: NDLAs sider om samiske språk og samisk historie.

Del 4 – Oppsummer

Diskuter i gruppene: Var det noe av det dere fant ut om samer, historien deres og språket deres som overrasket dere?

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 05.12.2019