Hopp til innhold
Tverrfaglige temaer

Bør 16-åringer ha stemmerett?

Blir et samfunn nødvendigvis mer demokratisk hvis flere får stemmerett? I løpet 1900-tallet gikk stemmerettsalderen ned fra 25 til 18. Hvorfor ikke senke den enda mer?

En blå og en rød arm putter stemmeseddel i valgurne. Illustrasjon.

I den tverrfaglige læringsstien "Bør 16-åringer få stemmerett?" skal dere sette dere inn i et prøveprosjekt med stemmerett for 16-åringer. Ved kommunevalgene i enkelte utvalgte kommuner i 2011 og 2015 ble det gjort forsøk med å gi stemmerett til 16-åringer. Hvorfor ville man teste ut dette? Hvordan gikk prosjektet? Hvorfor ble ikke stemmerett for 16-åringer innført?

I læringsstien skal klassen først ta stilling til ulike påstander, deretter blir du kjent med argumenter for og mot senking av stemmerettsalderen. Du skal også vurdere de ulike argumentene og ta stilling til hvilke argumenter du mener er best.

Når du har gjennomført læringsstien, kan du velge å fordype deg videre i temaet i ulike fag og i tverrfaglige oppgaver.

Sist oppdatert 18.11.2019
Skrevet av Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressurser

Bør 16-åringer ha stemmerett?