Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til hensikten med prøveprosjektet med stemmerett for 16-åringer
  • kjenne til resultatet av prøveprosjektet
  • kunne vurdere ulike argumenter opp mot hverandre og ta stilling