Hopp til innhold

Historie (vg3)

Demokrati, ideologier og medborgerskap

Hvordan har demokratiet utviklet seg gjennom tidene? Hvordan har ideologier påvirket demokratiet? Og hvordan har ulike mennesker kjempet for selvstendighet og myndiggjøring? Dette er noen av spørsmålene vi skal se på under dette emnet.

Myndiggjøring og frigjøring

Hvordan har mennesker arbeidet for frigjøring og myndiggjøring i norsk og samisk historie? Vi har delt dette i emnet i to: om demokratiseringen og utviklingen av demokratiet fra 1800-tallet og framover, og om ulike gruppers kamp for myndiggjøring og frigjøring.