Hopp til innhold

Historie (vg3)

Naturressurser og bærekraft

Dette emnet tar for seg utnyttelse av naturressurser. Vi ser på hvordan folk har skaffet seg mat på ulike måter og går via skogbruk, fiske og bergverk til industrialisering og teknologiske omveltninger. Bærekraft er også et sentralt begrep under dette emnet.