Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Innovasjon og teknologi i arbeidslivet

Innovasjon, som betyr fornying, skjer i stor grad i dagens arbeidsliv. Noe av dette handler om teknologi. Oppgaven er knyttet til film om innovasjon og teknologi.

Oppgave 1

Filmen viser et eksempel på ny teknologi til bruk i fortrinnsvis helse- og omsorg.

  1. Etter at du har sett filmen, gi noen eksempler på muligheter og noen eksempler på utfordringer med den nye teknologien som blir presentert.
  2. I videoen brukes teknologi til å kople sammen menneskelige ressurser med de som trenger hjelp. Kan det brukes på andre områder enn i helse- og omsorgssektoren?
  3. Innovasjon Norge snakker om at en del av arbeidet blir mer transparent, altså at alle ser hva du gjør og jobber med. Hva betyr dette for arbeidet vårt? Er det noe positivt med en slik situasjon? Hva med negative sider ved dette?

Oppgave 2

  1. Innovasjon betyr fornying. Hvordan kan man fornye seg i arbeidslivet og i bedrifter for å få bedre kommunikasjon og mer effektivt arbeid? Noter ned noen stikkord. Disse skal du bruke i diskusjon under oppgave e).
  2. LO og NHO har gått sammen om et arbeid de kaller Fellestiltak som skal bidra til det de kaller medarbeiderdrevet innovasjon. Hva tror du det begrepet betyr? Les mer på Fellestiltak.no

  3. På Fellestiltak sine nettsider er det flere historier fra bedrifter hvor medarbeiderne har bidratt til fornying. Finn et eksempel du syns er spesielt bra. Hva gjør det til et godt eksempel, mener du?
  4. Les mer på siden om medarbeiderdrevet innovasjon på Fellestiltak sin nettside. Finn ut hvilke effekter man kan få av slik innovasjon.
  5. Diskuter i grupper om dere kan komme opp med forslag til innovasjon som kan brukes på forskjellige arbeidsplasser.
CC BY-SASkrevet av Inga Berntsen Rudi.
Sist faglig oppdatert 29.04.2020

Læringsressurser

Innovasjonsprosesser