Hopp til innhold

Norsk (PB)

  Tekstsamling

  Her har vi samla alle skjønnlitterære tekster og saktekster som brukes i faget. Tekstene er sortert etter sjanger.

  Saktekster

  De fleste tekstene vi leser, er saktekster. Felles for alle saktekster er at de handler om virkeligheten, om verden vi lever i. Utover dette kan saktekster være svært ulike. Alt fra matoppskrifter, sikkerhetsinstrukser, møtereferater og nyhetsartikler til brev, kåseri og essay er saktekster.

  Artikkel

  Artikkelen er en av de vanligste sakprosasjangrene, både i skolen og i arbeids- og samfunnsliv. Den er en typisk skriftlig sjanger der kravet om saklighet står sentralt. Vi finner ulike varianter av artikkelen i bøker, aviser, tidsskrifter, oppslagsverk og brosjyrer – på papir og på nett.

  Læringsressurser

  Artikkel