Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvorfor er god skrivekompetanse så viktig?

Skriving er en viktig del av norskfaget. Men visste du at det å skrive godt hjelper deg i andre fag, i høyere utdanning og i yrkeslivet? Nå skal dere undersøke klassens holdninger til skriving, se en film om ungdommers skriveferdigheter og lese teksten "Å skrive er å tenke" av Toril Moi.
Til læreren

Denne ressursen er fin å starte med om du skal ha et skriveopplegg som går over lengre tid. Målet er at elevene skal forstå at det å øve på skriving ikke bare er viktig i norskfaget, men på mange felt. Det skal også være et slags "wake-up-call" til elevene på studiespesialiserende: Du må faktisk jobbe med skriveferdigheter om du skal gjøre det bra på skolen og i høyere utdanning. Og ikke minst: Gode skriveferdigheter gjør deg mer attraktiv på jobbmarkedet.

I den første oppgava kan du godt bruke et digitalt verktøy som lar elevene svare anonymt, og som viser svara på et lerret. Da kan dere diskutere hvilket forhold klassen har til det å skrive, med utgangspunkt i elevenes innspill.

Del 1. Klassens holdning til skriving

I denne oppgava skal dere først skrive aleine, deretter lese svara til de andre i klassen. Dere kan skrive på lapper som samles inn og leses opp, eller dere kan bruke et digitalt verktøy, som for eksempel Samtavla på UiO.

A. Skriv aleine

Svaret ditt skal leses opp, men du skal svare anonymt.

 1. Hvordan vil du beskrive ditt forhold til det å skrive? Utdyp svaret.

 2. Vil du si at du har god sjøltillit som skriver?

 3. Hva betyr det egentlig "å skrive godt"?

 4. I hvilke situasjoner i livet tror du at du kan ha bruk for å skrive godt?

Jente ved et bord med skrivebok, penn, bøker og laptop. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

B. Les og diskuter

Samle inn lappene eller bruk det valgte verktøyet:

 1. Gå gjennom svara til alle elevene i klassen: Klarer dere å finne en "trend" og oppsummere hvilken holdning klassen har til skriving?

 2. Diskuter svara dere har gitt på oppgave 3 og 4.

Del 2. Se film om ungdoms skriveferdigheter

Se filmen om skriving øverst. Diskuter deretter i grupper:

 1. Visste dere at gode skriveferdigheter var så viktig i høyere utdanning og i arbeidslivet?

 2. I filmen blir det sagt at mange elever sliter med skriveferdighetene sine, men det blir ikke sagt noe om hva som kan være årsaken til dette. Hva tror dere?

 3. Hvordan tror dere at dere kan jobbe for å bli bedre til å skrive?

 4. Kjell Lars Berge sier mot slutten av filmen at "du blir smartere" av å skrive, og han viser til forskning. Hvorfor tror dere vi blir smartere av å skrive?

Del 3. "Å skrive er å tenke"

Nærbilde av Toril Moi. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Dere skal lese essayet "Å skrive er å tenke" av litteraturviter og professor Toril Moi (under). For å få med dere alt innholdet skal dere lese i bolker og diskutere hver bolk før dere leser videre. Jobb i grupper, og følg instruksene under.

Bolk 1: Les første avsnitt, og diskuter følgende spørsmål:

 • Hva mener Toril Moi med utsagnet "å skrive er å tenke"?

 • Hvorfor syns hun det er så viktig å teste ut tekstene sine på andre?

Bolk 2: Les andre og tredje avsnitt, og svar på dette:

 • Hvordan går Toril Moi fram når hun skal skrive ei ny bok? Og hvorfor gjør hun det slik?

 • Har noen av dere liknende metoder når dere skriver? Hvis ikke: Hvordan går dere fram?

Bolk 3: Les fjerde til og med sjette avsnitt.

Disse avsnittene handler om akademisk skriving og klarspråk på universitetsnivå. Likevel er det nok noen sider ved bolken dere kanskje kan kjenne dere igjen i.

Diskuter hvordan disse påstandene kan overføres til deres skriving i videregående skole:

 • "Vi har så lett for å tro at vi har sagt noe klart, når vi faktisk ikke har gjort det."

 • "Vi må øve oss opp til å lese våre egne setninger som om de var skrevet av en annen. Da ser vi hva teksten vår viser at vi tenker. Om vi ikke liker det vi ser, har vi heldigvis frihet til å skrive om igjen!"

Bolk 4: Les resten av teksten, og diskuter:

 • Toril Moi skriver om hvor viktig det er å revidere og lytte til andre i skriveprosessen. Er dette noe dere har erfaringer med? I så fall: Hvordan?

En gruppe ungdommer sitter rundt en som skriver. Foto
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 4. Diskuter i plenum

 1. Etter å ha lest Toril Mois essay: Hvilke skriveprinsipper og skriveråd kan dere ta med dere videre i egen skriving på videregående skole?

 2. Lag ei liste med konkrete tiltak dere i klassen vil bruke i skriveprosesser for å bli bedre skrivere.

Relatert innhold

Del 5. Skriv og tenk

Skriv aleine i 20 minutter. Du skal reflektere over disse spørsmålene:

 • Har jeg egentlig forstått hvor viktig skriveferdigheter er?

 • Hvordan vil jeg definere min egen "skrivesjøltillit"?

 • Hva kan jeg gjøre for å bli bedre til å skrive?

Relatert innhold

Har du tenkt over at det å skrive også kan være et verktøy som hjelper deg å tenke bedre?

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 08.04.2022

Læringsressurser

Bli en bedre skriver