Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skap sammenheng i teksten din

Å skrive et avsnitt som henger sammen, er det samme som å skape mening. Hvilke prinsipper bør du følge for å skape en logisk sammenheng i avsnittet ditt?

Oppgave 1

Se på avsnittene under. Det er to forskjellige avsnitt i en tekst som skal drøfte fordeler og ulemper med sosiale medier. Setningene er velformulerte. Likevel er det dårlig sammenheng i det første avsnittet, men god i det andre. Kan du forklare hvorfor?

Avsnitt 1

Anja legger en dag ut bilde av seg selv mens hun er på fest med alle de kule venninnene sine. Dette ser Siren, men hun er ikke invitert. Et eksempel på sosiale medier er Snapchat. Slik blir følelsen av utenforskap forsterket. En av ulempene med sosiale medier er at det du gjør, er synlig for alle. For mange ungdommer fører det til stress, fordi det blir så synlig at de ikke er med i gjengen.

Avsnitt 2

En av ulempene med sosiale medier er at det du gjør, er synlig for alle. For mange ungdommer fører det til stress, fordi det blir så synlig at de ikke er med i gjengen. Et eksempel på sosiale medier er Snapchat. For eksempel legger Anja en dag ut et bilde av seg selv på Snapchat mens hun er på fest med alle de kule venninnene sine. Dette ser Siren, men hun er ikke invitert. Slik blir følelsen av utenforskap forsterket.

Svar

I det første avsnittet følger ikke setningene i logisk rekkefølge. I det andre avsnittet gjør den som skriver, først klart hva avsnittet skal handle om (temasetning). Deretter kommer eksempler og til slutt en konklusjon. Det skaper en logisk sammenheng innad i avsnittet.

Tre råd for å lage gode avsnitt

Oppgave 2

Nå skal du prøve å ordne setningene i et avsnitt etter prinsippet det viktigste først.

Del 1

Under ser du et avsnitt i en tekst som drøfter fordeler og ulemper med sosiale medier. Avsenderen ønsker å få fram at en fordel med sosiale medier, er at du kan ha kontakt med mennesker over hele landet.

Hvilken rekkefølge vil du sette setningene i? I snakkebobla skal du skrive inn begrunnelsen for plasseringa.

Del 2

Prøv deg på det samme prinsippet i et analyseavsnitt:

Løsningsforslag

Avsnitt 1

(1: En fordel med sosiale medier er at du kan få kontakt med ungdommer over hele landet. Slik kan du finne venner du har mer felles med enn bare dem som bor på hjemplassen din.) (2: Kanskje er Petter (17) ekstremt interessert i japanske mangategneserier? Dessverre er ingen andre i den lille bygda med 1000 innbyggere det samme. Da kan Petter finne likesinnede på sosiale medier.) (3: Dette kan skape vennskapsbånd på tvers av kommunegrenser, og kanskje føler en seg mindre alene?)

Avsnitt 2

(1: Det viktigste virkemiddelet i leserinnlegget er verdiladde ord. Avsenderen bruker positivt verdiladde ord når hun skriver om sin egen innsats for klimaet.) (2: Når hun omtaler de andre partienes innsats, har ordene negativ verdi. For eksempel beskriver hun egen politikk med ordene "grønn", "bærekraftig" og "visjonær". De politiske målene til de andre partiene mener hun er "gammeldagse", "fossile" og "middelalderske".) (3: Disse orda skal påvirke lesernes følelser og få oss til å stemme på henne ved valget.

Oppgave 3

Jobb sammen to og to. Avsnittet under om bærekraftig livsstil kan bli bedre om dere endrer på rekkefølgen på setningene. Hvordan vil dere gjøre det? Sett inn setningsbindere om det trengs.

Ett tiltak som kan hjelpe er kildesortering. Det er viktig å kaste plast og papir i riktige bokser. Ett tiltak flere peker på, er å spise mindre kjøtt. Kjøttproduksjonen skaper enorme mengder metangass. Alt i alt er dette viktige tiltak for å leve mer bærekraftig. Det er mange måter enkeltindivider kan bidra på for å redde jorda.
Løsningsforslag
1) Det er mange måter enkeltindivider kan bidra på for å redde jorda. 2) Et tiltak flere peker på, er å spise mindre kjøtt. Kjøttproduksjonen skaper nemlig enorme mengder metangass. Et annet tiltak som kan hjelpe, er kildesortering. Det er viktig å kaste plast og papir i riktige bokser. 3) Alt i alt er dette viktige tiltak for å leve mer bærekraftig.
  1. temasetning som presenterer emnet i avsnittet
  2. kommentarsetninger med konkrete eksempler
  3. oppsummerende avslutning

Oppgave 4

Sitt sammen to og to. Dere skal ha hver deres PC/hvert deres ark foran dere.

Nå skal dere skrive to avsnitt om mobilbruk i skolen:

  • Person 1 lager ei temasetning som argumenterer for at mobil bør være lov å bruke i skoletida.
  • Person 2 lager ei temasetning som argumenterer mot at mobil bør være lov å bruke i skoletida.

Bytt PC

  • Nå skal dere fortsette med å skrive ei kommentarsetning til sidemannens temasetning.

Bytt PC hver gang dere er ferdige med ei setning. Til slutt skal dere sitte igjen med to ferdige avsnitt: Ett som argumenterer for mobilbruk i skolen og ett som argumenterer mot.

Pass på:

Hver gang dere bytter PC, må dere lese gjennom hele avsnittet på nytt. Pass på at setningene henger logisk sammen. Om du mener avsnittet er i ferd med å bli uklart, må du diskutere med sidemannen hva dere kan gjøre for å forbedre det.

Til slutt:

Bytt avsnitt med et annet par i klassen. Kommenter den logiske sammenhengen i hverandres avsnitt. Pek på både det som er bra og det som kunne vært bedre.

Oppgave 5

  1. Oppsummer det du har lært om avsnittsoppbygging etter å ha jobba med denne ressursen.
  2. Vil du gjøre noen endringer i ditt eget språk for å bli en bedre skriver?
CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 28.11.2019

Læringsressurser

Bli en bedre skriver