Hopp til innhold

Norsk (PB)

Tekst i kontekst

Dikt, fortellinger og skuespill, men også saktekster, gir oss innblikk i hvordan mennesker har levd, tenkt og følt til ulike tider. Leseopplevelser kan gjøre oss glade, ettertenksomme, triste eller sinte – og alltid litt litt klokere!

Læringsressurser

Tekst i kontekst

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Skjønnlitteratur

Skjønnlitteratur er fiksjon, det vil si litteratur som er oppdikta. Fra gammelt av deler vi inn skjønnlitterære tekster i tre hovedgrupper: episke, lyriske og dramatiske tekster.

Læringsressurser

Skjønnlitteratur

Fagstoff

Episk diktning

Til den episke diktninga regner vi alle slags fiksjonsfortellinger, fra vitser og eventyr til noveller og romaner. Felles for episke tekster er at det fins en forteller som formidler det som hender.

Læringsressurser

Episk diktning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell