Hopp til innhold

Matematikk 2P-Y

Arbeid med datasett

Hvordan analyserer og presenterer vi funn i datasett?

Læringsressurser

Arbeid med datasett