Hopp til innhold

Fagstoff

Selvstendig arbeid med reelle datasett

Læreplanene i 2P og 2P-Y sier du skal "analysere og presentere funn i datasett frå lokalsamfunn og media".

Finn dataene selv

I vanlige oppgaver er data du skal bruke, vanligvis oppgitt i oppgaveteksten. Her er det meningen at du selv skal finne fram til data du kan analysere.

Aktuelle temaer

Du kan for eksempel jobbe med temaer som

  • karakterresultatet på eksamen i hjemfylket ditt

  • nedbørsmengde

  • bruttonasjonalprodukt

  • energibruken i Norge

  • mediebruk i Norge

  • elbilbruk i Norge

Hvor finner jeg data?

Du finner data om det meste på nettsidene til Statistisk sentralbyrå (ssb.no) (SSB). Andre sider du kan finne tall og statistikk på, er

Et alternativ kan være å samle data selv. Kanskje du har tilgang på en nedbørsmåler?

Hva gjør jeg med dataene?

En mann og en kvinne i hvite frakker foran tusjtavle. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I hovedemnet "Statistikk" viser vi hvordan du kan gjøre statistisk analyse av et tallmateriale. Her finner du også stoff om hvordan du kan samle inn og ordne data. Vi har stort sett brukt GeoGebra til denne analysen. Tips: Når du skal importere tall inn i GeoGebra og har tallene i et vanlig regneark, kan du kopiere tallene og lime dem rett inn i regnearkdelen i GeoGebra.

På sida Behandling av store datamengder i Python (ndla.no) er det beskrevet hvordan du velger ut tall fra statistikkbanken med mediebruk i Norge som eksempel, og hvordan du kan bruke Python til å analysere dataene.

Resultatene av analysene dine vil typisk være en oppsummering av statistiske størrelser, grafiske framstillinger og konklusjoner du har trukket på grunnlag av analysene dine. På sida Metoder i utforskning (ndla.no) i NDLAs verktøykasse kan du lese mer om hvordan du kan gjøre egne undersøkelser og behandle og presentere statistikk. Læreren din vil kanskje også legge noen føringer for hvordan resultatene skal presenteres.

Kilde

Utdanningsdirektoratet (2021). Kompetansemål og vurdering. Kompetansemål etter matematikk 2P. Læreplan i matematikk fellesfag 2P (MAT05-04). https://www.udir.no/lk20/mat05-04/kompetansemaal-og-vurdering/kv46

Utdanningsdirektoratet (2021). Kompetansemål og vurdering. Kompetansemål etter matematikk 2P-Y. Læreplan i matematikk fellesfag 2P-Y (MAT06-04). https://www.udir.no/lk20/mat06-04/kompetansemaal-og-vurdering/kv47

CC BY-SASkrevet av Bjarne Skurdal.
Sist faglig oppdatert 04.10.2021

Læringsressurser

Arbeid med datasett