Hopp til innhold

Historie (PB)

  Naturressurser og bærekraft

  Dette emnet tar for seg utnyttelse av naturressurser. Vi ser på hvordan folk har skaffet seg mat på ulike måter og går via skogbruk, fiske og bergverk til industrialisering og teknologiske omveltninger. Bærekraft er også et sentralt begrep under dette emnet.

  Industrialisering og teknologiske omveltninger

  I arbeidet med dette emnet skal du lære om hvilke teknologiske omveltninger som lå bak den industrielle revolusjonen, og hvordan teknologisk utvikling har påvirket menneskenes liv fram til i dag.

  Læringsressurser

  Industrialisering og teknologiske omveltninger