Hopp til innhold

Historie (PB)

  Naturressurser og bærekraft

  Dette emnet tar for seg utnyttelse av naturressurser. Vi ser på hvordan folk har skaffet seg mat på ulike måter og går via skogbruk, fiske og bergverk til industrialisering og teknologiske omveltninger. Bærekraft er også et sentralt begrep under dette emnet.

  Naturressurser og næringsutvikling

  Fra 1500-tallet skjedde det en kraftig utvikling av næringslivet i Norge. Eksportvarer basert på naturressurser ble viktig for flere regioner i landet. Fisk var den største eksportvaren, etterfulgt av trelast og metaller.

  Læringsressurser

  Naturressurser og næringsutvikling