Hopp til innhold

Fagstoff

Sikring og varsling

Som førstehjelper ved ulykker er det viktig at du tenker på egen sikkerhet før du setter i gang førstehjelp. Det er også viktig å varsle riktig for å sikre rask hjelp.

I noen tilfeller må du gjennomføre sikringstiltak før du går inn i situasjonen, for eksempel ved

 • trafikkulykker
 • ulykker med farlig gods
 • ulykker med fare for brann

Varsle 113

Kontakt medisinsk nødtelefon 113 hvis

 • det er fare for liv eller helse
 • det er behov for rask hjelp
 • du er usikker på hva du skal gjøre og trenger hjelp og råd

Når du ringer 113, vil du få råd og veiledning om hva du bør gjøre på skadestedet.

Oppgi tydelig og nøyaktig:

 • Hvem ringer?
 • Hva har skjedd?
 • Hvor mange er skadde?
 • Er pasienten våken?
 • Hvor er skadestedet?

Relatert innhold

CC BY-NC-SASkrevet av Ingvild Skjetne, Agnes Brønstad og Guri Bente Hårberg.
Sist faglig oppdatert 03.10.2019

Læringsressurser

Førstehjelp