Hopp til innhold

Fagstoff

Komposittbåtbygger

Komposittbåtbyggere lager mindre båter i plast, komposittmaterialer og metall. De produserer, reparerer og vedlikeholder skrog, overbygg, rigger, innredninger og installasjoner. Kompositt består i hovedsak av et karbonfiberarmert polymermateriale som har høy styrke i forhold til vekta.
Mann i verneutstyr sliper ned et hull i en båt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Som komposittbåtbygger kan du få i oppgave å bygge nye båter, produsere deler til større båtbyggerier eller utføre reparasjon og vedlikehold. Når du utbedrer skader, skal båten få tilbake den opprinnelige styrken, stivheten og funksjonen i tillegg til et fint utseende. Komposittbåtbyggeren jobber også med tekniske installasjoner.

Komposittbåtbyggere bruker materialer som blir brukt i tradisjonell og moderne båtbygging. De former stål og metaller og bruker komposittmaterialer og plast. Da trenger du kunnskap om tørkeprosesser og bearbeiding. I tillegg må du kjenne til mekaniske forbindelsesmetoder, liming og overflatebehandling. Kvalitetssikring og HMS er en viktig del av arbeidet.

Fagarbeideren skal i samarbeid med andre kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere arbeidet sitt på en slik måte at det også kan lede til nytenking og produktutvikling. I dette arbeidet jobber du med design og konstruksjon og bruker tegning og visualisering. Arbeidsplassen kan være små eller mellomstore bedrifter.

Komposittbåtbygger i arbeid med en båt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Egenskaper

Du trenger kunnskap om båtstruktur, båtkonstruksjon, innredninger og tekniske installasjoner. Det er viktig at du har godt håndlag og praktisk sans, og at du er nøyaktig. Du må kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre.

Utdanning

Utdanninga for å bli komposittbåtbygger er to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Det første året tar du vg1 håndverk, design og produktutvikling eller vg1 teknologi- og industrifag. Etterpå velger du vg2 båtbygger. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittelen er komposittbåtbygger.

Relatert innhold

Komposittmaterialer eller kompositter er en samlebetegnelse for blandingsmaterialer der en utnytter de gode egenskapene til hver av bestanddelene.


CC BY-SASkrevet av Svein Sandnes, Kristine Kandal-Ilagsmoen og Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 20.04.2022

Læringsressurser

Båtbygger