Hopp til innhold

Materialer og teknikker (DT-DTH vg1)

Yrker innen håndverk, design og produktutvikling

Vg1 håndverk, design og produktutvikling gir deg muligheter til å velge mellom 41 unike yrker. Du får bli kjent med flere fag og mange teknikker, gjennom håndverk som har lange tradisjoner. Metoder og framgangsmåter skal læres, samtidig som du får jobbe med nyskaping og produktutvikling.

Båtbygger

Båtbyggerfaget handler om hvordan vann og krefter fra sjøen, bølger og vind, virker inn på båten og dens konstruksjon. Det blir derfor viktig med god forståelse for form, materialer og teknikker. Etter Vg2 båtbygger kan du velge om du vil ta fagbrev som kompositt- eller trebåtbygger.

Læringsressurser

Båtbygger