Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Førstehjelp ved forgiftninger

Alvorligheten av forgiftninger er avhengig av ulike faktorer, både mengde og type gift. Det er derfor viktig å kartlegge tidlig hvilket giftstoff som er inntatt/berørt, og styrken eller dosen av giftstoffet.
En rød bøtte med en flaske kaustisk soda, en flaske salmiakk og en flaske klorin. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Individuelle oppgaver

 1. Finn ut av hva som kan være en risiko for forgiftning for små barn i ditt eget hjem.
 2. Nevn typiske forebyggende tiltak for å hindre forgiftninger.
 3. Det finnes ulike narkotiske forgiftninger. Finn ut hva noen av konsekvensene av en slik forgiftning kan være.
 4. Hvorfor kan det være farlig med etylforgiftning (alkoholforgiftning)?
 5. Hvilke tiltak ville du iverksatt hvis du fant en venn som var etylforgiftet?
 6. Finn ut hva Giftinformasjonen er.
 7. Hva er telefonnummeret til Giftinformasjonen? (Kanskje du vil lagre det på telefonen din?)
 8. Beskriv en situasjon det ville vært naturlig å ta kontakt med Giftinformasjonen.

Gruppeoppgaver

 1. Les situasjonsbeskrivelsene under, og lag to rollespill der dere praktisk utfører de riktige førstehjelpstiltakene ved disse hendelsene.

  Situasjonsbeskrivelse 1

  En person har blitt bitt i beinet av en hoggorm og har sterk sviende smerte. Dere ser et tydelig bittmerke som består av to punksjonshull med omtrent fem millimeters mellomrom.

  Situasjonsbeskrivelse 2

  Den ene av dere spiller markør. Markøren ligger på gulvet og er svært vanskelig å få kontakt med. Det viser seg at han eller hun har drukket en liter sprit. På gulvet ser du oppkast.

 2. Diskuter tiltakene som ble iverksatt og eventuelle tiltak som manglet.

  1. Hvorfor gjorde dere som dere gjorde?
  2. Var det noe som kunne vært gjort annerledes?
  3. Hva var bra, og hvorfor?


Relatert innhold

Mange stoffer kan føre til forgiftning. Riktig førstehjelp vil variere fra stoff til stoff.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Holst.
Sist faglig oppdatert 10.10.2020

Læringsressurser

Førstehjelp