Hopp til innhold

Fagstoff

Sideleie

En person som er bevisstløs, men som puster selv, skal legges i sideleie. Dette gjøres for å sikre at personen har frie luftveier. Samtidig begrenses faren for at mageinnhold kommer ned i lungene hvis personen skulle kaste opp.

Hvis du kommer over noen med nedsatt bevissthet, undersøk personen etter huskeregelen BLÅS. Les mer om BLÅS.

Førstehjelpstiltak ved bevisstløs person som puster:

Legg personen i sideleie. Ring 113, her vil du få veiledning og hjelp.

Framgangsmåte for å legge personen i sideleie:

  • Sett deg ned på kne ved siden av den bevisstløse.
  • Legg personens nærmeste arm opp ved siden av hodet.
  • Legg deretter personens borterste arm over brystet.
  • Dra deretter personens kne som er lengst fra deg, opp i en vinkel.
  • Hold i personens skulder og kne som er lengst fra deg, og rull personen mot deg.
  • Når du har fått lagt den bevisstløse over på siden, trekk hodet lett bakover. Personens luftveier vil da være åpne. Øverste hånd legges under hodet for å støtte dette, mens den fremre hånden legges foran personen.
  • Nederste ben ligger rett ut, mens det øverste skal være bøyd.
  • Sjekk at personen ligger stabilt, juster armer og ben hvis det er nødvendig.
  • Ikke gå fra personen, tilstanden kan raskt endre seg. Følg med på om personen fortsatt har frie luftveier, og at vedkommende puster, helt til hjelp kommer.

Kilder

Hvordan utføre sideleie? (2018). I T. Johannessen (red.), Norsk Helseinformatikk. Hentet 19. november 2019 fra https://nhi.no/forstehjelp/ulykke/sideleie/

Sideleie. (2018). I I. Johansen og J. Blinkenberg (red.), Legevakthåndboken (6. utgave). Hentet 16. november 2019 fra https://www.lvh.no/naar_det_haster/praktiske_ferdigheter/leiring_og_stabilisering/sideleie

CC BY-SASkrevet av Ellen Marie Myhre Dahl og Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 09.01.2020

Læringsressurser

Førstehjelp