Hopp til innhold

Kommunikasjon, kunde og arbeidsliv (FD-FBI vg1)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Alle bedrifter må ha fokus på helse, miljø og sikkerhet. Vi skal jobbe på en sikker måte, og gjøre det vi kan for å forebygge uheldige konsekvenser for oss selv, andre og miljøet rundt oss. Som elev må du også ivareta HMS. En trivelig, trygg og sikker skole er et godt utgangspunkt for læring.

HMS for arbeidstakeren

Arbeidsmiljøloven og forskrifter krever systematisk arbeid for å sikre arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet. Alle har et ansvar for å skape et godt helsefremmende arbeidsmiljø.

Læringsressurser

HMS for arbeidstakeren