Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Besøke bedrifter innen skilt og dekor

Å prosjektere skilt og dekor til en bedrift krever erfaring. I denne oppgaven skal klassen ut på ekskursjon til relevante bedrifter for å høre litt om hvordan bransjen utfører sine oppdrag innen skilting og dekorering i det offentlige rom.

Fotografi av reklameskilt på en trikkeholdeplass.

Skolen gjør avtale med en eller flere bedrifter om å komme på besøk. Ta notater og spør om lov til å ta bilder. Kunnskapene du får fra besøket, kan du bruke i egne oppgaver.

Emner som bør tas opp

  • presentasjon av bedriften

  • eksempler på relevante oppdrag bedriften har utført

  • rutiner og praksis når bedriften får et oppdrag

  • fordeling av arbeidsoppgaver

  • materialer og bruksområder

  • kostnader ved ulike teknikker, systemer og materialer

  • muligheter for utplassering og lærlingplass

  • hva bedriften ser etter når de skal ansette

Innlevering

  • notater fra besøket

Fotografi av mennesker som går mellom lyssatte skilt på et kjøpesenter.
Sist faglig oppdatert 09.05.2022
Skrevet av Knut Ivar Andersen

Læringsressurser

Profileringsdesigner

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter