Hopp til innhold

Fagartikkel

Fargeklanger

Fargesirkelen kan hjelpe deg til å finne gode fargesammensetninger. Itten brukte treklanger og firklanger til å finne fargeharmoni.

LK20
Fargesirkel med trekanter og firkanter i senter. Illustrasjon.

Ved å dreie på en trekant inni fargesirkelen, finner du treklanger. Dreier du på en firkant, kan du finne firklanger.

I musikk er det ulike toner, klanger og rytme. Slik er det også med farger.

Fargeharmoni

Du har sikkert opplevd at noen fargesammensetninger kan virke behagelige, mens andre kan være ubehagelige eller ikke ha noen virkning på oss. Hvordan kan dette forklares?

Itten beskriver at vi opplever fargene som har en regelmessig sammenheng, som behagelige. Disse fargekombinasjonene kaller han harmoniske. Mens farger som ikke kan plasseres i system i forhold til hverandre, virker ubehagelige eller likegyldige. Ut fra dette kan vi si at orden skaper harmoni.

Med utgangspunkt i fargesirkelen kan du finne harmoniske fargeklanger. Itten plasserte en trekant inne i midten av sirkelen. Ved å dreie på den, fant han treklanger. På samme måte fant han firklanger ved å dreie på en firkant.

Treklang

Fargesirkel der ren gul, rød og blå er framhevet. Illustrasjon.

Treklang med primærfargene gir sterkest uttrykk.

Likesidet trekant

I en likesidet trekant er alle sidene like lange. Hvis du klipper ut en likesidet trekant som berører den gule, røde og blå fargen i fargesirkelen, kan du finne treklanger. (En slik treklang blir også kalt triade.)

Ved å dreie på trekanten, vil spissene peke på tre farger som står like langt fra hverandre i fargesirkelen. Den sterkeste treklangen består av primærfargene: ren rød, gul og blå. Dette kan du lese mer om i fargenes egenkontrast.

To fargesirkler der ulike treklanger framheves. Illustrasjon.

Treklanger gir fargesammensetninger med harmoni og kraft.

Fargesirkel der grønt, rødlilla og rødoransje er framhevet. Illustrasjon.

Treklang som er funnet ved hjelp av en likebeint trekant.

Likebeint trekant

I en likebeint trekant er to av sidene like lange. Hvis du klipper ut en likebeint trekant som berører den gule, rødlilla og blålilla fargen i fargesirkelen, kan du finne en annen type treklang.

En slik treklang blir også kalt en utvidet komplementærkontrast. Grønt og rødt er et komplementært fargepar. De står tvers overfor hverandre i fargesirkelen. Ved å bruke de to nabofargene til den ene fargen, får vi en utvidet komplementær kontrast.

Firklang

Du kan finne en firklang med utgangspunkt i et rektangel eller kvadrat som du plasserer inne i sirkelen. Fargene som ligger ved hjørnene på firkantene, vil kunne klinge fint sammen. Firklanger består av to komplementære fargepar. Denne fargesammensetningen gir harmoni og styrke, men ikke samme styrke som i en treklang.

Kvadrat

Et kvadrat har like lange sider. Det kan du bruke til å finne fire farger som ligger like langt fra hverandre i fargesirkelen.

Rektangel

I et rektangel er to og to motstående sider like lange. Fire farger som er plassert som et rektangel i fargesirkelen, vil også gi en harmonisk fargesammensetting. Men denne typen firklang gir mindre styrke enn en firklang ut fra kvadratet.

Tre fargesirkler der firklanger er framhevet. Illustrasjon.

En firklang består av to komplementære fargepar.

Mindre metning

For å dempe komplementærkontrastene eller treklangene kan du blande den ene eller alle fargene med svart, hvitt og grått. Da får du mindre mettede farger og kan lage harmoniske uttrykk der fargene ikke blir så intense sammen.

Sammenstilling av fargebruk i to blomster. Illustrasjon.

I illustrasjonene over er de samme grunnfargene fra fargesirkelen brukt, men på den til høyre har fargene blitt dempet fordi de er blandet med gråtoner.

Kilde:

Itten, Johannes (1995). Farvekunsten og dens elementer. Oslo: Forsythia forlag.

Sist oppdatert 03.12.2019
Skrevet av Inger Gilje Sporaland

Læringsressurser

Ittens fargelære