Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

En av fire årstider i blomsterarbeid

Planlegg og lag et blomsterarbeid som representerer en av de fire årstidene våre. La en av Ittens fargekontraster skape spenning i blomsterarbeidet.

LK20
 Blomsterbukett i høstfarger. Foto.

Hvilken årstid gir denne buketten assosiasjoner til?

Del 1: Idéutvikling

  1. Velg en årstid og beskriv den med dine egne ord.
  2. Hvilke farger forbinder du med denne årstida?
  3. Lag et moodboard som visualiserer årstida du har valgt. Bruk gjerne bilder av blomster og blomsterarbeid, i tillegg til andre stemningsbilder.
  4. Du skal bruke en av Ittens fargekontraster til å skape spenning i blomsterarbeidet ditt. Sett deg inn i fargevirkningen til de ulike kontrastene. Velg hvilken kontrast du vil bruke, og lag fargepaletter som passer til årstida du har valgt.
  5. Lag idéskisser til et blomsterarbeid som representerer årstida du har valgt.
Eksempel på bruk av fargekontrast

Fargene som ligger på motsatt side av hverandre i fargesirkelen, er komplementære farger. Disse fargene framhever og forsterker hverandre. Du kan for eksempel velge komplementærkontrastene rødt og grønt, og bygge ut fargene mellom disse to.

Del 2: Produksjon

  1. Planlegg hvilke materialer du vil bruke med tanke på årstida og fargene du har valgt. Du kan også bruke papir, fjær, stoff og andre materialer for å få bygget ut fargene, hvis du ikke har tilgang på blomster i alle farger.
  2. Velg teknikker som egner seg, og lag blomsterarbeidet.
Småbuketter i hermetikkbokser. Foto.

Del 3: Dokumentasjon

  1. Presenter idéutviklinga di og arbeidsprosessen din.
  2. Vurder det ferdige blomsterarbeidet. Begrunn fargevalget og hvilken teknikk du valgte å bruke.
Sist oppdatert 09.06.2020
Skrevet av Lise Fridholm og Inger Gilje Sporaland

Læringsressurser

Ittens fargelære