Hopp til innhold

Fagstoff

Om faget – for læreren

Faget produktutvikling og skapende prosesser er utvikla i tråd med Kunnskapsløftet 2020. Vi har tatt utgangspunkt i både overordna og fagspesifikk del av læreplanen: kompetansemål, beskrivelse av fagrelevans og sentrale verdier, kjerneelementer, tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter.
Tekstilprøver og idéutvikling til klesdesign. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvordan finne fram i faget?

Når du går inn på håndverk, design og produktutvikling vg1 på NDLAs hovedside, vil du få opp en inngang for hvert enkelt programfag. Klikker du deg inn på et programfag, får du opp en oversikt over emnene i det aktuelle faget.

Emner med tilhørende artikler og oppgaver

Går du inn i et emne, finner du ei opplisting av fagartikler og oppgaver som hører til emnet. Noen av emnene er delt opp i underemner. Da vil du finne artikler og oppgaver når du klikker deg videre til de enkelte underemnene.

Menyvisning, språkvelger og fritekstsøk

Øverst på hver side finner du en knapp med knappeteksten Meny. Til høyre for menyknappen finner du språkvelgeren og søkefunksjonen. Klikker du på menyknappen, får du en oversikt over innholdet i faget. Språkvelgeren lar deg velge bokmåls- eller nynorskversjon av innholdet, og søkefunksjonen kan du bruke til søk i faget og på hele ndla.no.

Søk på innhold tilknytta samme kompetansemål

Det er også mulig å søke og sortere innhold etter kompetansemål. Det gjør du enklest ved å gå inn på fagforsida og klikke på det lille ikonet Vis kompetansemål, som er plassert rett under navnet på faget.

Tilvalgsstoff

Enkelte emner har også tilvalgsstoff. I så fall kommer det opp en knapp til høyre over lista med faginnhold, slik at kan du velge om dette tilvalgsstoffet skal være synlig eller ei.

Innhold

På NDLA finner du både fagartikler, filmer, podkaster, et virtuelt bildegalleri og utforskende og yrkesretta oppgaver for utdanningsprogrammet håndverk, design og produktutvikling vg1. Her må du velge ut ressurser som passer til elevgruppa og til skolens årsplan.

Ressursene i faget produktutvikling og skapende prosesser dekker kompetansemåla og gir mulighet for yrkesfaglig fordypning. Ved å klikke på "Vis kompetansemål" vil du få opp hvordan hver enkelt ressurs er kobla til læreplanen.

Læringsressursene er forankra i verdigrunnlaget fra overordna del av læreplanen. Det betyr at du vil finne fagressurser som skal få elevene til å utforske, være kreative og skapende. Vi har vektlagt idéutvikling og designprosesser der elevene er aktive og jobber kreativt, både individuelt og sammen med andre. Elevene blir utfordra til å reflektere, se etter sammenhenger og vurdere egne arbeidsprosesser.

Kvinne og mann på et verksted; de jobber med en keramikkvase som ikke er brent enda. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Elevene trenger grunnleggende kunnskaper innen design, visualisering, form og farge, uavhengig av hvilket materialområde de skal jobbe med. Hvert av disse hovedemnene er delt inn i aktuelle underemner.

Trender kan påvirke produktutvikling. I dette emnet blir elevene bedre kjent med begrepet og kan jobbe med oppgaver om trender innen farger eller bruksform og dekor.

Stilhistorie skal brukes som inspirasjon til egen produktutvikling. Vi har valgt å beholde en kronologisk presentasjon av ulike stilperioder. Her er det ikke tenkt at elevene skal gå gjennom alle ressursene, men at du kan gjøre et utvalg og bruke stilhistorien som inngang til skapende arbeid.

Nærbilde av to mannehender som holder ei klubbe og et håndjern. Håndjernet brukes til å forme et stort arbeidsstykke i lyst tremateriale. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kulturuttrykk kan også gi inspirasjon. I emnet kultur og tradisjon ser vi på tradisjonshåndverk og på hvordan kultur er med på å forme identitet. Elevene skal også reflektere over dilemmaer som kan oppstå i spennet mellom tradisjon og nyskaping. I emnet kultur og tradisjon finner du også et eget delemne om samisk tradisjonshåndverk.

Hylster av bein, med ei skinnreim trædd gjennom beinet. Denne skinnreima kan en feste synåler i. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kommunikasjon har blitt et eget hovedemne. Her finner du et arbeidsoppdrag om politiske og ideologiske ytringer i håndverk. Vi ser generelt på hva kommunikasjon er, før vi går nærmere inn på intern og ekstern kommunikasjon. Her skal elevene bli bevisste på hvordan kommunikasjon brukes på arbeidsplassen og i møte med kunder og leverandører.

Vi ser også på kommunikasjon som et verktøy i kreative prosesser, i relasjonsbygging og konflikthåndtering. Visuell kommunikasjon blir i tillegg dekt i hovedemnet om visualisering og i delemnet grafisk design.

Fargepalett og foto av gatekunst og garn er satt sammen til et moodboard. Bildekollasj.
Åpne bilde i et nytt vindu

Dokumentasjon og presentasjon er en viktig del av arbeidet med produktutvikling. Elevene skal lære å vurdere kvalitet og egne arbeidsprosesser, i tillegg til å presentere idéer og produkter.

I samarbeid med Etablerersenteret har vi utvikla et eget emne om å starte egen bedrift. Her har vi også tatt med ressurser om prissetting og markedsføring av produkter.

Modell med strikkegenser, plassert i en stilisert bjørkeskog. Bearbeida foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

På tvers av fag

Programfaga i håndverk, design og produktutvikling vg1 er knytta tett sammen. Flere av ressursene er merka med kompetansemål på tvers av programfaga. Vi har valgt å legge hovedemnene visualisering og bærekraftig utvikling i begge programfaga siden de er også er viktige i arbeidet med materialer og teknikker.

Du kan også la elevene jobbe med problemstillinger de kan finne svar på ved å bruke ressurser fra flere fag. Vi har samla flere slike problemstillinger og caser i et eget fag: Tverrfaglige temaer.

Støtte til læringsarbeid og planlegging

Metodene og tilnærmingene som er beskrevet i overordna del, gjelder alle fag, og det har vi i NDLA tatt på alvor. Vi har derfor laga et eget "fag" som vi kaller Verktøykassa. Der ligger det ressurser for elever som kan være nyttige i læringsarbeidet, og ressurser for lærere som kan komme godt med i planlegging av undervisning.

Innspill og dialog

Vi ønsker dialog med brukerne våre. Kom gjerne med innspill i Facebookgruppa: Håndverk, design og produktutvikling fra NDLA.no.

CC BY-SASkrevet av Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 13.08.2023

Læringsressurser

Om faget – for læreren