Hopp til innhold

Produktutvikling og skapende prosesser (DT-DTH vg1)

Kultur og tradisjon

Å forstå og respektere din egen og andres kultur- og håndverkstradisjon er en viktig del av kulturarven. Kunnskap om håndverkstradisjoner kan også inspirere deg til nyskaping i eget arbeid.

Samisk tradisjonshåndverk

Duodji er det tradisjonelle, samiske håndverket og kunsthåndverket. En del av samisk kulturarv er å skape egne uttrykk i naturmaterialer. Vi skiller mellom sløyd i harde materialer: tre, horn og bein, og myke materialer: stoff og skinn. Duodji er det nordsamiske begrepet, mens sørsamisk bruker duedtie og lulesamisk duodje. Det brukes både om det å lage noe og om det som blir laget.

Læringsressurser

Samisk tradisjonshåndverk