Hopp til innhold

Historie (vg2)

Kilder, historiebevissthet og sammenhenger

Hvilke utforskende metoder har vi i historiefaget, og hvilke ulike kilder kan vi bruke? Du skal her få lære mer om kilder og kildebruk, men også om ulike historiske forklaringer, historiesyn og perspektiver.

Tall og statistikk i historiefaget

I historiefaget bruker man oftest kvalitative metoder, det vil si analyser av skriftlige kilder som historiske tekster, brev eller møtereferater. Som en støtte kan også kvantitative metoder brukes, for eksempel ulike typer statistisk materiale.

Læringsressurser

Tall og statistikk i historiefaget