Hopp til innhold

Historie (vg2)

Kilder, historiebevissthet og sammenhenger

Hvilke utforskende metoder har vi i historiefaget, og hvilke ulike kilder kan vi bruke? Du skal her få lære mer om kilder og kildebruk, men også om ulike historiske forklaringer, historiesyn og perspektiver.

Å utforske fortiden

Hvordan kan vi utforske fortiden? Hvilke arkeologiske funn og historiske kilder kan vi støtte oss på? Du skal få lære om ulike kilder og kildekritikk, og om hvordan du kan forske på en person.

Læringsressurser

Å utforske fortiden