Hopp til innhold

Øvelse

Fosterdiagnostikk og etikk

Våren 2020 ble bioteknologiloven endret. Alle gravide får tilbud om å ta en test som kan avsløre alvorlige kromosomfeil. Var det etisk riktig å tilby denne testen til alle?

Kromosomkart som viser et ekstra kromomsom på krosompar 18. Illustrasjon.

Barn som fødes med Edwards syndrom, har et ekstra kromosom 18, og det kalles derfor trisomi 18.

Sist faglig oppdatert 16.06.2020
Skrevet av Nina Mari Wagner

Læringsressurser

Etikk og bioteknologi

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell