Hopp til innhold

Oppgave

Vurder argumentene om genmodifiserte planter

Det er mange argumenter for og imot at vi skal bruke genmodifiserte planter. Vurder hvor gode argumentene er, og ta et standpunkt.

LK20

Film om jordbruksprodukter som produserer insektgift

Del 1

Et argument er en begrunnelse som skal støtte eller forsvare et standpunkt.
I filmen ovenfor diskuteres påstanden:

Genmodifiserte planter som produserer sin egen insektgift, kan være løsningen på problemet med overforbruk av sprøytemidler.

Lag en oversikt over hvilke argumenter for og mot påstanden du finner i filmen.

Gjengivelse av diskusjonen i filmen over

Kan planter som produserer sin egen insektgift, være løsningen på problemet med overforbruk av sprøytemidler?

Ja! Avlingene blir større, og bruk av sprøytemidler blir redusert. I tillegg blir insektproblemene mindre. Kanskje man kan slå to fluer i en smekk og drepe mygg og på den måten kontrollere sykdommer som malaria!

På amerikansk jord dyrkes det planter som produserer proteiner som kan lege sår eller behandle skrumplever og anemi. Det finnes også varianter som lager antistoffer mot kreft eller vaksiner mot rabies eller kolera.

Teknologien i seg selv er kanskje bra, men den må kontrolleres til fellesskapets beste. Genmodifiseringen kan for eksempel gjøres på lokale arter som er tilpasset forholdene, samtidig som den hindrer at pollen kan spres utenfor åkeren.

Det er ikke sikkert at det Monsanto og andre kommersielle aktører tjener på, er den beste løsningen for global matsikkerhet, for den enkelte bonde eller for forbrukerne. Pollen fra BT-planter bør ikke komme i kontakt med andre arter slik at giftgenet spres. Vi må unngå at naturlige lokale arter forsvinner og at mangfoldet reduseres.

Selv om vi ikke sprøyter, blir det hele tida produsert gift i en åker med BT-planter, så dette er verre en sprøyting. Giften ser ikke forskjell på venn og fiende. Giftstoffene blir mer konsentrert oppover i næringskjedene. Fugler og nyttige insekter dør, og store mengder gift forurenser jorda, slik at stoffkretsløpet skades. Pollen fra Bt-planter spres til naboåkrer, slik at såkorn derfra også bærer med seg genene til Bt-giften. Giften hoper seg opp i jorda og havner i maten vår, selv om vi ikke kjøper GMO-mat.

Vi kjenner ikke konsekvensen på lang sikt. Den konstante produksjonen av giftstoff i åkrene med genmodifiserte Bt-planter vil gi skadedyr som tåler stadig nye gifter. Da hjelper det ikke å sprøyte mot insektangrep i åkrene med vanlige planter heller. En flere tusen år gammel landbrukstradisjon ødelegges for alltid, plutselig får du frokostblanding krydret med medisiner og industrikjemikalier. Jeg synes at slike planter bare skal dyrkes innendørs for å unngå at andre arter tar opp slike gener.

  1. Gå sammen i par eller grupper, og sorter argumentene dere har funnet. Lag en kategori for argumentene som er for, og en for argumentene som er imot bruk av genmodifisering i planter.
  2. Se på argumentene sammen, og bruk sjekklista nedenfor til å vurdere om argumentene er gode eller dårlige.

Hva skal du se etter?

Hva betyr det?

Hvordan kan du vurdere det?

Er argumentet holdbart?

Er faktagrunnlaget riktig?


Er innholdet i argumentet sannsynlig?

Vurder om tall og andre faktaopplysninger som argumentet bygger på, stemmer.

Se også etter overdrivelser og generaliseringer som forenkler og setter ting på spissen.

Der du ikke kan sjekke rene fakta, må du vurdere om sammenhenger som argumentet baserer seg på, virker sannsynlige.

Er argumentet relevant?

Har det med saken å gjøre?

Vurder om argumentet egentlig handler om noe annet enn saken som diskuteres.

Vurder om sammenligninger med andre situasjoner eller saker er rimelige.

Prøver argumentet å framstille en annen problemstilling som viktigere?

Er argumentet sterkt nok?

Fins det sterkere motargumenter?

Vurder hva som skal til for å motbevise argumentet.

Er det brukt mye skjult eller indirekte argumentasjon?

Bruker argumentet følelser for å overbevise, i stedet for å basere seg på fakta?

Se etter pluss- og minusord. Dette er ord som gir positive eller negative assosiasjoner, og dermed påvirker oss uten at vi merker det.

Undersøk også bruk av ironi og sarkasme.

Spiller argumentet på frykt eller andre følelser som kan få oss til å reagere sterkt?

Er det et personangrep eller stråmannsargumentasjon?

Handler argumentet om å snakke nedsettende om motstanderen?

Angriper argumentet synspunkt som motstanderen ikke har?

Vurder om argumentet bare handler om motstanderen og ikke gir nye saksopplysninger.

Vurder om motstanderen faktisk har de synspunktene eller egenskapene som argumentet angriper.

Del 2

Etter å ha sortert og vurdert argumentene skal dere rangere dem:

Del 3

Hvilket standpunkt lander du på, etter å ha vurdert og rangert argumentene? Grunngi svaret ditt.

På hvilken måte hjalp rangeringen deg med å lande på ett av standpunktene i denne debatten?

Sist oppdatert 28.09.2020
Skrevet av Caroline Nesbø Baker og Thomas Bedin

Læringsressurser

Etikk og bioteknologi