Hopp til innhold

Naturfag (SF)

  Programmering

  I dette emnet skal du jobbe med å lage presise beskrivelser – algoritmer, som du kan bruke i programmering. Her finner du både grunnleggende opplæring og oppgaver i programmering som passer til ulike deler av faget.

  Programmering i naturfag

  I dette emnet skal du bruke programmering til å løse naturfaglige problemstillinger. Disse programmerings-oppgavene vil du også finne igjen i de emnene hvor det faglige innholdet er tema.

  Læringsressurser

  Programmering i naturfag