Hopp til innhold

Fagstoff

Lærerveiledning

Oversikt over undervisningsopplegget til filmen Ballon.
Dekorbilde som viser en liten bokstabel med et eple på toppen. Blå bakgrunn. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Undervisningsopplegget

 • Vi har laga forslag til oppgaver og aktiviteter rundt filmen Ballon (norsk tittel: Flukten fra Øst-Tyskland).

 • Opplegget passer for elever som tar andreåret med tysk 1, og for elever som tar tysk 2.

 • Estimert tidsbruk for hele opplegget er omtrent 5 til 6 økter à 90 minutter. Opplegget kan fylle en fagdag eller to–tre uker med vanlig undervisning i faget.

Seks artikler og oppgavesider

 1. Ballon: selve filmen og en tekst om filmen på tysk og norsk

 2. Einstieg: introduksjon til tema og film

 3. Beobachtungsaufgabe: observasjonsoppgave mens elevene ser filmen

 4. Die Handlung im Film: tre øvinger for å repetere gloser og handling

 5. Sprechen und schreiben: litt større oppgaver elevene kan jobbe med etter å ha sett filmen

 6. Zwei Spiele: Jeopardy und Tabu ("Alias")

Ballon: Film og fagtekst

Lese- og oversettingsoppgave
 • Her finner du selve filmen og en tekst om filmen. Filmen bygger på en sann hendelse, og teksten gir elevene viktig kunnskap om det historiske bakteppet for filmfortellinga og en introduksjon til handlinga.

 • Det er lagt inn korte ordforklaringer i den tyske teksten slik at elevene kan slippe å bruke ordbok. Her skal de først og fremst skaffe seg informasjon og deretter gå videre.

 • Nederst på sida fins det også en norsk oversettelse av teksten.

 • La elevene først lese den tyske teksten hver for seg. Be dem deretter jobbe i par og oversette teksten muntlig. Tysk 2-elever kan forsøke å oversette til norsk uten å bruke forklaringene. Til slutt leser elevene den norske teksten for å kontrollere at de har forstått innholdet.

Einstieg: Ballon

Aktiviteter før elevene ser filmen

På denne sida finner du tre forslag til oppgaver som skal forberede elevene på selve handlingen og temaet filmen tar opp (flukt): ei diskusjonsoppgave, ei gruppeoppgave og en quiz. Estimert tidsbruk er 45–60 minutter.

1 Diskuter: Warum sind Menschen auf der Flucht? (10 min)

 • Elevene diskuterer først på norsk i par eller små grupper.

 • Deretter bruker de ordbok for å finne relevante tyske ord og uttykk.

 • Til slutt samler dere viktige temaord på tavla, for eksempel Krieg, Hunger, Naturkatastrophen, Armut, politische Verfolgung, Diskriminierung, schlechte medizinische Versorgung, Arbeitslosigkeit, keine Ausbildungsmöglichkeiten, keine Zukunft.

2 Gruppearbeid (30–45 min)

Del klassen i grupper på 3–4 elever og gi hver gruppe éi av oppgavene:

 1. filmplakaten

 2. traileren

 3. sangen "Unsre Heimat"

Gjør elevene oppmerksom på de ekspanderbare boksene med nyttige ord og uttrykk, og be dem ta notater underveis. Når gruppene er ferdige, tar dere en felles gjennomgang av oppgavene i klassen.

3 Quiz: Was stimmt? (5 min)

 • Quizen dekker de viktigste hendingene i Tyskland etter andre verdenskrig.

 • Formålet er å sikre at elevene forstår den historiske situasjonen filmen utspiller seg i.

 • Elevene får to påstander på enkel tysk og velger den de mener er korrekt.

 • Elevene kan jobbe med quizen individuelt, i par, eller i plenum.

Beobachtungsaufgabe

Søkelys på en av personene
 • Mens elevene ser filmen, skal de observere en av nøkkelpersonene. De samler informasjon om denne personen i et skjema.

 • Når filmen er ferdig, bruker elevene notatene sine og modellteksten på sida til å skrive enkle setninger om personen de har valgt.

 • Tysk 2-elever kan gjerne skrive litt mer enn det som står i eksempelet, og bruke tekstbindere.

 • Øverst på sida er det portrettbilder av hovedpersoner og nøkkelpersoner i filmen. Fordel personene blant elevene, eller presenter dem kort på norsk og be elevene velge selv. Personene på bildene er: Doris Strelzyk (mor), Peter Strelzyk (far), Frank Strelzyk (den eldste sønnen i familien), Günter Wetzel (familiefar og familievenn), Klara Baumann (nabojente), Erik Baumann (nabo og far til Klara), Oberstleutnant Seidel (oberstløytnant i Stasi).

Die Handlung im Film

Tre øvinger for alle

Vi anbefaler sterkt at alle elevene jobber med disse tre øvingene slik at de får repetert handlinga og viktige gloser. Da får de også et grunnlag for jobbe med de litt større oppgavene.

1 Die Handlung im Film (glosekort tysk–norsk)

Her repeterer elevene kort (og gjerne i par) handlinga og viktige gloser.

2 Fragewörter wiederholen

I denne øvingssekvensen repeterer elevene tyske spørreord.

3 Fragen und Antworten

Nå skal elevene bruke spørreorda de har øvd på, til å lage spørsmål. Her får de ti svar som de skal stille spørsmål til på tysk.

Sprechen und schreiben

Flere oppgaver å velge mellom

Etter å ha sett filmen kan elevene jobbe med oppgaver og aktiviteter på denne sida. De større oppgavene har også norske instrukser (i ekspanderbare bokser). Oppgavene 3 og 4 egner seg godt til underveisvurdering og prosessorientert arbeid.

1 Die Flucht planen

I denne kreative oppgava har vi lagt handlinga til et tenkt Norge som har blitt en terrorstat. Elevene jobber i grupper, og hver gruppe lager en fluktplan som de visualiserer på ei korktavle eller en plakat.

2 Heimliches Treffen in Norwegen

Denne oppgava forutsetter at elevene har jobba med oppgave 1. Elevene fortsetter da i de samme gruppene, og hver gruppe får to eller tre andre grupper å samarbeide med. Gruppene forteller hverandre om fluktplanene sine og stiller hverandre spørsmål på tysk. Det er fint om de viser frem det visuelle produktet de har laga, mens de forteller. Læreren går rundt og lytter.

3 Text "Die Flucht"

Denne skriveoppgava kan brukes som innleveringsoppgave. Her øver elevene på å skrive tysk og får støtte til innhold og språk (i Schreibhilfen).

Oppgava egner seg godt til prosessorientert skriving: Elevene skriver et utkast, får tilbakemelding fra medelever og/eller veiledning fra lærer, reviderer teksten sin og leverer.

De kan eventuelt også lese inn den ferdige teksten og levere lydopptaket i tillegg.

4 Frank trifft Klara in Berlin

Elevene identifiserer seg sannsynligvis mest med karakterene i filmen som er på deres egen alder. I denne oppgava er det ungdommene Frank og Klara som får hovedrollene. Tolv år etter flukta treffes de tilfeldigvis på gata i Berlin. Elevene jobber i par og skriver dialogen mellom Frank og Klara. Så øver de og spiller dialogen for et annet par.

Dette er en fin anledning til å la elevene vurdere hverandre og gi ros og tips til hva som kan bli bedre. Etter en siste finsliping av språk, uttale og innhold kan para til slutt filme hverandres framføringer og sende eller vise videoene til læreren.

Om elevene skal ha med alle de foreslåtte spørsmåla i samtalen, krever det at de også bruker fortidsformer av verbet. Presens perfektum fungerer utmerket her fordi det er snakk om en samtale.

Det er mulig å forenkle oppgava noe ved å begrense antall punkter som skal være med i samtalen. Hvis du tar vekk punkt fire og fem, kan elevene nøye seg med å bruke presensformer.

5 Die wahre Geschichte

Dette er ei oppgave for elever som jobber raskt, eller som ønsker å vite mer om hva som skjedde i virkeligheten. På nettsida til bymuseet i Naila, byen der ballongen landa, kan elevene se på bilder og lese gamle avisoppslag. De skal finne fem interessante fakta og skrive dem ned.

6 Interview mit den Wetzels und Strelzyks

De ekte familiene Strelzyk og Wetzel gjester et talkshow. Hva kunne elevene tenkt seg å spørre dem om? Nå har de muligheten til å spørre om det de lurer på.

Elevene jobber i grupper på fire, og de trenger post-it-lapper til oppgava. Gruppa velger seg tre familiemedlemmer som skal delta i talkshowet.

 • Først skriver hvert gruppemedlem ned minst tre spørsmål.

 • Så ser gruppa gjennom spørsmåla og blir enig om ti spørsmål som skal brukes. Elevene finner en passende rekkefølge.

 • Så finner elevene sammen gode svar på spørsmåla. Alle noterer svara.

 • Deretter fordeles roller: Ett gruppemedlem er talkshow-vert(inne), de andre er gjester.

 • Elevene øver på å gjennomføre talkshowet. Læreren går rundt og lytter til samtalene.

 • Til slutt kan de framføre for ei annen gruppe, for læreren eller for hele klassen.

På nettsida til museet (under "Weitere Informationen") ligger det lenke til et videoklipp på YouTube, der talkshow-verten Günther Jauch snakker med familiene Strelzyk og Wetzel. Klippet er fra 1989, kort tid før murfallet og ti år etter selve flukta.

Vurdering

Forslag til vurderingssituasjoner

Flere av oppgavene egner seg til bruk i underveisvurdering og/eller mappevurdering. Elevene kan også få beskjed om å forberede seg til en fagsamtale der de får spørsmål om filmen og skal reflektere rundt læringsprosessen. Eksempel på spørsmål som elevene kan forberede seg på:

 • Wie findest du den Film "Ballon"? Begründe deine Antwort.

 • Was passiert im Film? Erzähl!

 • Welche Person hast du dir näher angeschaut? Beschreib sie.

 • Welche Aufgabe hat dir am besten gefallen? Warum?

 • Wie wäre dein Fluchtplan aus einer Diktatur? Erzähl.

 • Was hast du gelernt?

 • Welche neuen Wörter kannst du jetzt?

Zwei Spiele: Jeopardy und Tabu ("Alias")

Hvordan spille disse to spilla?

1 Jeopardy

Foruten å ha det gøy er målsettinga med spillet å øve seg på å stille spørsmål. Samtidig får en oppsummert handlinga i filmen på en morsom måte, og elevene får praktisert nye ord og uttrykk.

Spillet spilles i plenum, og elevene deles inn i lag på tre eller fire personer. Alternativt kan man spille i grupper på fem eller seks elever, der en eller to elever er dommere, og to par konkurrerer mot hverandre.

2 Begriffe raten: Tabu (Alias)

Dette spillet går ut på at spillerne skal forklare et begrep, men uten å nevne selve begrepet. Elevene får brukt språket muntlig og får forhåpentlig styrka det aktive ordforrådet.

To lag spiller mot hverandre. En spiller velger et begrep fra tabellen og har ett minutt på seg til å forklare det på tysk for egne lagkamerater. Gjetter lagkameratene begrepet, får laget poeng. Dess vanskeligere begrep, dess flere poeng er det mulig å få.

Klarer ikke laget å gjette rett, får motstanderlaget muligheten. I neste runde er rollene bytta om, da er det lag B som sender opp to spillere, og som får gjette først.

Alternativt kan man også gjennomføre spillet i plenum og dele klassen i to lag. To spillere fra lag A kommer opp og stiller seg med ryggen mot tavla. Læreren peker på et begrep, og lag A prøver å forklare begrepet til de to lagkameratene. Klarer de to å gjette riktig begrep, får laget poeng. Lykkes de ikke, får ikke laget poeng, og det blir lag B sin tur til å sende opp to spillere som skal gjette et nytt ord.

CC BY-SASkrevet av Julia Kleven og Aslaug Gravem.
Sist faglig oppdatert 20.02.2023

Læringsressurser

Ballon