Hopp til innhold

Mediesamfunnet 1

Retorikk, argumentasjon og analyse

I dette emnet ser vi nærmere på retorikk og argumentasjon i medietekster. Du skal vurdere retoriske strategier, og du skal produsere argumenterende medieuttrykk innenfor ulike sjangre. Emnet legger også opp til analyse av medietekster og egne produksjoner.

Kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller

God kommunikasjon handler om å forstå kulturfellesskapet og å kunne utforme et budskap slik at det blir oppfattet av mottakeren. Kommunikasjonsmodeller hjelper deg med å forstå hva som kjennetegner god mediekommunikasjon, enten det er du eller andre som står for den.

Læringsressurser

Kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller