Hopp til innhold

Mediesamfunnet 1

Mediebevissthet

Emnet handler om medienes rolle i offentligheten. Drøft hva mediepolitikk og - eierskap har å si for medienes makt, utforsk problemstillinger rundt ny medieteknologi, og diskuter hvordan medieutviklingen virker inn på individer og samfunn.