Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Oppgaver og aktiviteter

Er du en kritisk nyhetskonsument?

Reflekter over hvilke kilder du vanligvis henter nyheter fra, og i hvor stor grad du er kritisk til de nyhetskildene du bruker. Gjennomfør deretter Medietilsynets brukerundersøkelse fra 2017.
Person i profil med lang nese der ordet news er skrevet. Manipulert foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvilke erfaringer har du med falske nyheter?

Fase 1: Svar på spørsmålene

Noter ned svar på disse spørsmålene:

  1. Hvilke nyhetssaker har du fått med deg i det siste?

  2. Hvor får du din nyhetsinformasjon fra?
  3. Hvorfor er det forskjell på informasjon som formidles gjennom nyhetsmedier og informasjon som formidles i sosiale medier?
  4. Hvordan reagerer du når du leser noe som virker svært lite troverdig?

Del svarene dine med en medelev, og snakk sammen om det dere har skrevet.

Fase 2: Undersøkelsen om falske nyheter

Svar deretter på denne undersøkelsen om falske nyheter. Den inneholder ti spørsmål om falske nyheter og ett spørsmål om hvilke sosiale medier du bruker.

Spørsmålene er de samme som ble brukt i en landsomfattende undersøkelse som Medietilsynet sto bak i mars 2017. Svarene i undersøkelsen du nå deltar i, kan derfor seinere sammenlignes med svarene i Medietilsynets undersøkelse.

Interaktiv undersøkelse om falske nyheter (docs.google.com)

CC BY-SASkrevet av Jan-Arve Overland.
Sist faglig oppdatert 21.10.2022