Hopp til innhold

Mediesamfunnet 2

Etikk og lovverk

I dette emnet får du oversikt over medieetikk og lovverket i mediebransjen. Disse prinsippene skal du bruke når du jobber med medieproduksjon, og når du skal vurdere, drøfte og diskutere medieetiske spørsmål.

Lovverk i markedsføring

Hvordan merker du reklame riktig? Hvor går grensene for hva du kan reklamere for? Dette emnet gir deg en innføring i lover og regler for markedsføring.

Læringsressurser

Lovverk i markedsføring