Hopp til innhold

Mediesamfunnet 2

Etikk og lovverk

I dette emnet får du oversikt over medieetikk og lovverket i mediebransjen. Disse prinsippene skal du bruke når du jobber med medieproduksjon, og når du skal vurdere, drøfte og diskutere medieetiske spørsmål.

Opphavsrett

Opphavsrett er den retten du har til å bestemme over ditt eget produkt, altså ditt åndsverk. I dette emnet lærer du mer om opphavsretten, om hva som kjennetegner åndsverk, om åndsverkloven og om hvordan du merker innholdet ditt med riktig Creative Commons-lisens.

Læringsressurser

Opphavsrett