Hopp til innhold

Naturfag (PB)

  Naturvitenskap

  Naturfag er et praktisk og utforskende fag. Gjennom opplevelser, undring og utforskning kan du forstå verden omkring deg i et naturvitenskapelig perspektiv. Målet er at du skal oppleve skaperglede og utvikle evne til nytenkning mens du får erfaring og innsikt i naturfaglig teori.

  Big bang og universets utvikling

  Big bang-teorien er den mest aksepterte forklaringen på hvordan universet ble skapt for nesten 14 milliarder år siden. Den forklarer oss hvordan universet har utviklet seg fra de første brøkdelene av et sekund til der vi er i dag. Men hvorfor det skjedde, og hva som fantes før, er fortsatt en gåte.

  Læringsressurser

  Big bang og universets utvikling