Hopp til innhold

Naturfag (PB)

Naturvitenskap

Naturfag er et praktisk og utforskende fag. Gjennom opplevelser, undring og utforskning kan du forstå verden omkring deg i et naturvitenskapelig perspektiv. Målet er at du skal oppleve skaperglede og utvikle evne til nytenkning mens du får erfaring og innsikt i naturfaglig teori.

Forskning, metoder og modeller

Her får du bruke en god kombinasjon av nysgjerrighet og naturvitenskapelige arbeidsmetoder for å gjøre forskningen både spennende, effektiv og pålitelig.
Vi skal også drøfte hypoteser, modeller og teorier, og hvordan de har og har hatt betydning for hvordan naturvitenskapen forklarer verden.

Du er her