Hopp til innhold

Fagstoff

Løfteredskaper (klasse G11)

Her skal vi se nærmere på ulike løfteredskaper, det vil si det utstyret vi henger lasten i framme i kroken på krana. Vi skal lære litt om styrken til redskapene, og vi skal se hvilken betydning vinkelen mellom delene i løfteredskapen har.
Til venstre kjetting festet rundt en stabel trelast, til høyre løftekroker. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Krav til opplæring

Også når det gjelder løfteredskaper, kreves det sertifisert sikkerhetsopplæring fra en sertifisert instruktør. Dette er på grunn av faren som forbindes med bruk av løfteredskaper.

For å kunne føre en kran som er underlagt sertifisert opplæring, må du først ha kunnskaper om riktig og sikker bruk av løfteredskaper. Dette er felles for alle typer kraner og kan sees på som et forkurs til å bli kranfører. Statistikken viser at 50 prosent av alle arbeidsulykker med kran og løft skyldes feil stropping. På bakgrunn av dette er det derfor innført grundigere kursing av kranførere.

I tillegg til at du må ha gode holdninger til helse, miljø og sikkerhet, skal du ha kunnskaper om:

  • ulike typer løfteredskaper
  • løfteredskapstabeller
  • signaler og tegn
  • praktisk anhuking med løfteredskap

Fiberstropper

Mann løfter rør ved hjelp av snaring. Foto.

Fiberstropper kan være enten flate eller runde. Fiberstropper er mye brukt, siden de er lette å arbeide med. De er også skånsomme mot godset, men ømfintlige for skarpe kanter.

Fiberstropper av polyester er mest brukt, men de kan også være laget av polypropylen. Er stroppen laget av polyester, er det blå merkelapp på stroppen. Er den laget av polypropylen, er merkelappen brun. Det er fint å vite, for redskaper laget av polyester tåler varme bedre enn redskaper laget av polypropylen. Derimot tåler de baser dårligere enn redskaper laget av polypropylen. Stropper av polypropylen bør derfor skjermes mot sollys, mens stropper av polyester ikke må utsettes for såpe.

Fiberstropper nyttes ofte til snaring. Det er den sikreste måten å løfte for eksempel trelast og armeringsstål på. Godset skal være i balanse før det løftes. Nederst på denne siden er en lenke til en brosjyre om fiberstropper og lastsikringer, og i den finner du løftetabeller og flere opplysninger.

Fiberstropper skal ha et gyldig sertifikat. Stroppene skal kontrolleres av en sakkyndig person en gang i året.

Kjetting og ståltau (vaier)

Kjetting brukes mest til å løfte gods av stein, stål og betong. Et løfteredskap av kjetting kalles ofte en kjettingsling. Det er bare tillatt med kortlenket kjetting av en kvalitet som minst svarer til grade 80. Grade 80 er et uttrykk for legeringen i stålet som er brukt i kjettingen, og 8G står da påført kjettingløkkene med jevne mellomrom. Årsaken til at det bare er lov med kortlenket kjetting til løft, er faren for knekking og deformasjon av kjettingleddene når leddene blir lengre.

I tillegg til grade 80 finnes også grade 100 og grade 120. Jo høyere tallet er, jo høyere er også styrken på kjettingene. Grade 80-kjettingene er ofte svarte eller gule, mens grade 100 og 120 som oftest er lakkert blå.

Kortlenket kjetting, grade 80. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Styrke

Som kjent er ingen kjede sterkere enn det svakeste leddet. Det er derfor viktig at løfteredskapene har tilstrekkelig styrke med tanke på oppgavene de skal brukes til. Med andre ord hjelper det lite om krana er sterk nok dersom ikke løfteredskapen er minst like sterk.

Alle løfteredskaper skal ha et sertifikat som forteller hva redskapen er beregnet på. Se for eksempel bruksanvisningen for kjettingstropper som det er lenket til nederst på siden. Sertifikatet er et verdipapir, og du skal behandle det som et verdipapir. For at du skal kunne velge redskaper med tilstrekkelig styrke, er alle løfteredskaper merket med WLL. Det står for «Working Load Limit» – grense for største belastning. Et metallskilt eller en plastlapp festet til redskapen forteller gjerne om dette.

WLL-merke på løfteredskap. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vinkelens betydning

Vinkelen mellom en tenkt loddlinje fra krankroken til løfteredskapen kaller vi arbeidsvinkelen v. På figuren nedenfor ser du at løfteredskapen danner en trekant. Dersom vi kaller belastningen i stroppen for F og ønsker å finne verdien av den, må vi kjenne lengden L på stroppen og høyden H, den stiplete linja på figuren. Vi finner da belastningen F ved å bruke følgende formel:

F=L · lastens vekt2H

Hvor mye en stropp kan belastes og hva arbeidsvinkelen betyr, vist med formler og røde piler. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Når vi løfter med to helt vertikale løfteredskaper, vil belastningen på hver stropp være halvparten av lastens tyngde. Når løfteredskapen danner en vinkel, øker belastningen i stroppen. Vi må derfor bruke løfteredskaper som tåler mer enn halve tyngden.

Husk at lastens tyngde blir målt i newton (N). Verdien er da tidobbelt så stor som vekten av lasten målt i kilogram. En vekt på for eksempel 10 kg svarer til en tyngde på 100 N.

Lenker

Om fiberstropper og lastsikringer, fra John Dahle skipshandel (PDF)

Bruksanvisning for kjettingstropper fra Carl Stahl (PDF)

Bruksanvisning for ståltaustropper fra Carl Stahl (PDF)

CC BY-SASkrevet av Per Haukeberg. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 11.01.2019

Læringsressurser

Kraner og løfteutstyr