Hopp til innhold

Fagstoff

ADL og hjelpemidler

For personer med funksjonsnedsettelser kan det være nyttig med hjelpemidler for å mestre aktiviteter i dagliglivet, såkalte ADL-aktiviteter. Som helsefagarbeider er det viktig at du kjenner til de vanligste hjelpemidlene og hvordan brukeren skal gå fram for å søke om hjelpemidler.
Rullestolbruker som arbeider ved en arbeidsbenk. Personen har kun ett bein, men står oppreist ved pulten. Rullestolen er bak ham. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hjelpemidler for mestring i dagliglivet

For å mestre aktiviteter i hverdagen best mulig på egen hånd kan gode hjelpemidler være nyttige for en som har reduserte ADL-ferdigheter. For eksempel kan en kjøkkeninnredning som kan reguleres i høyden, være nyttig for en som sitter i rullestol. Et slikt hjelpemiddel gir brukeren mulighet til å lage mat selv, vaske opp og rydde ut av oppvaskmaskinen.

For en som ikke kan uttrykke seg muntlig, kan et digitalt kommunikasjonshjelpemiddel være nødvendig for at han eller hun skal kunne snakke med andre.

For en som har nedsatt kraft i hendene, kan bestikk med ergonomisk grep være til hjelp for at brukeren skal klare å spise på egen hånd.

Det er viktig at vi vurderer nøye hvilke hjelpemidler den enkelte brukeren trenger. Hjelpemiddelet må være nyttig for brukeren, og brukeren må være motivert for å benytte det.

Hjelpemidler må ikke begrense

Noen er avhengige av hjelpemidler hele livet, mens andre trenger hjelpemiddel i en periode. Dersom brukeren har mulighet for å trene opp igjen ferdighetene sine, må vi være oppmerksomme slik at hjelpemidlet ikke tar over og hindrer brukeren i å trene på å bli bedre i disse ferdighetene. Hensikten med et hjelpemiddel er at det skal gjøre hverdagen lettere.

For eksempel skal ikke en rullestol hindre at en bruker med redusert gangfunksjon – for eksempel etter en ulykke – skal trene på å gå. Men rullestolen kan være et nyttig hjelpemiddel for at brukeren i en periode eller i enkelte situasjoner lettere skal komme seg rundt og delta i aktiviteter. Det er viktig at brukeren får god opplæring i å benytte hjelpemidlet. Det kan være din oppgave som helsefagarbeider å veilede brukeren når han eller hun har fått et nytt hjelpemiddel.

Oppgave: Besøk på en hjelpemiddelsentral

  1. Se på internett hvor den nærmeste hjelpemiddelsentralen ligger.

  2. Kontakt hjelpemiddelsentralen og spør om klassen kan få komme på ekskursjon. Lag en rapport om besøket og om det dere lærte der.

  3. Hvilken nytte kan et slikt besøk ha for arbeidet deres i helsevesenet i framtida?

Relatert innhold

Alle som har en eller annen form for nedsatt funksjonsevne, enten medfødt eller på grunn av sykdom eller skade, har krav på nødvendige hjelpemidler.

CC BY-SASkrevet av Lene Fossbråten.
Sist faglig oppdatert 27.02.2024

Læringsressurser

Hjelpemidler, teknologi og universell utforming