Hopp til innhold

Fagstoff

Hjelpemiddelsentralen

NAV Hjelpemiddelsentral har det overordnede ansvaret for hjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne i sitt fylke. Hjelpemiddelsentralen veileder om bruk av hjelpemidler som kan kompensere helt eller delvis for tap av funksjoner.

Utfordringer til deg

  1. Hvordan kan hjelpemidler bidra til mestring og økt livskvalitet?

  2. På hvilke måter bidrar hjelpemiddelsentralen til bærekraft i helse- og omsorgstjenesten?

  3. Hvordan kan hjelpemidler forbedre og effektivisere arbeidsoppgavene dine som helsefagarbeider? Diskuter i klassen.

Relatert innhold

Alle som har en eller annen form for nedsatt funksjonsevne, enten medfødt eller på grunn av sykdom eller skade, har krav på nødvendige hjelpemidler.

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 16.03.2023

Læringsressurser

Hjelpemidler, teknologi og universell utforming